Persondatapolitik i forhold til kunder hos JP Cykler


Denne persondatapolitik gælder for

JP Cykler
Gammel Køge Landevej 778 B
2660 Brøndby Strand

JP Cykler indsamler og behandler personoplysninger om kunder. Der indsamles udelukkende ikke-personfølsomme oplysninger, og der indsamles kun data i det omfang der er tilstrækkeligt og nødvendigt i forhold til JP Cyklers formål og virke. De indsamlede og behandlede personoplysninger bliver løbende kontrolleret og ajourført.

Hvilke oplysninger indsamles og behandles?

Navn, firmanavn, CVR nr., EAN nr., adresse, telefonnummer indsamles og behandles. I enkelte tilfælde kan JP Cykler have behov for kendskab til en kundes bankkontonummer. Umiddelbart efter brugen af bankkontonummeret slettes dette igen.

Hvornår sker der databehandling?

Indsamling, registrering og behandling af data sker ved oprettelse af Salgsnotaer til kunder, ved køb af Cykler. Disse Salgsnotaer opbevares fysisk i mapper i aflåst lokale, og gemmes udelukkende til kundens brug i forbindelse med forsikringssager(Stelnummer) og nøgleservice(Nøglenummer). Offentlige institutioner modtager fakturaer via OIOXML filer og private firmaer modtager fakturaer pr. mail.

Hvem deler vi oplysningerne med?

JP Cyklers databaser vedligeholdes af Ejer af JP Cykler John Pedersen.

Hjemmeside hostes af:
Gigahost
Gammeltorv 8
1457 København K

Hjemmeside vedligeholdes af:
Cecilie Pedersen
Ågården 4, 1.MF
2635 Ishøj

Fakturering til offentlige Institutioner foregår via:
Sproom
Stockholmsgade 41
2100 København Ø

Datasikkerhed

JP Cykler har regler og procedurer for datasikkerhed, således at de indsamlede data nyder beskyttelse mod tab, ændring eller misbrug.

JP Cyklers data er beskyttet bag firewall og af antivirus programmer. Disse systemer vil kunne opdage, rapportere, undersøge og dokumentere brud på sikkerheden.

Sker der er brud på sikkerheden, vil Datatilsynet blive underrettet (anmeldelse) indenfor 72 timer efter tidspunktet for konstateringen af brud på persondatasikkerheden. Desuden vil de registrerede personer uden unødig forsinkelse blive underrettet om bruddet.

Samtykke og tilbagekaldelse af samtykke

Oprettelse af Salgsnota ved køb af Cykler, Fakturaer til offentlige institutioner og private firmaer hos JP Cykler betragtes som samtykke til, at JP Cykler registrerer og behandler de for medlemskabets opretholdelse og virke nødvendige oplysninger. De nævnte kunder kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke.

Ret til at få adgang til sine personoplysninger

De, der har oplysninger registreret hos JP Cykler, kan til enhver tid få adgang til og indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om den pågældende.

Ret til at få rettet eller slettet sine personoplysninger

De, der har oplysninger registreret hos JP Cykler, kan til enhver tid få berigtiget, slettet eller begrænset behandlingen af de pågældendes data.

Når formålet med registreringen og behandlingen af specifikke data ikke længere er tilstede, vil de pågældende data blive slettet hos JP Cykler. Sletningen vil dog ske under hensyntagen til bogføringslovens regler og pligter for opbevaring af regnskabsmateriale og bogføringsdata.

Klage og indsigelse

De, der har oplysninger registreret hos JP Cykler, har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger til

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
.

Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her:
www.datatilsynet.dk.

Der er samtidig adgang til at gøre indsigelse mod JP Cyklers behandling af personoplysninger. Indsigelse kan ske på j.p.cykler@mail.dk. Er indsigelsen berettiget, vil JP Cykler indrette sin behandling af de pågældende data i overensstemmelse hermed.